Inspirerend symposium hersenletsel

Samen inzicht krijgen in de mogelijkheden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Zeeland, maar ook over de belemmeringen die zij tegenkomen. Dat was de centrale boodschap van het symposium hersenletsel, dat maandag 3 juli plaatsvond op het terrein van het tennisevenement Challenger. Ruim 50 mensen uit verschillende disciplines uit de zorg waren bij elkaar gekomen om over de ontwikkelingen en vraagstukken van de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel na te denken.

Gevarieerd programma

In een informatief programma kwamen presentaties van Revalidatiecentrum Revant, Pauwer/Hersenz, Zeeuwse Zorgschakels en samenwerkende gemeenten op de Bevelanden aan de orde. Ook kwamen video’s met verschillende mensen met NAH in beeld. Zij vertelden over hun ervaringen en deelden de knelpunten waar ze in de chronische fase mee kampten. Na afloop van de presentaties werden aan discussietafels knelpunten en mogelijkheden benoemd en tijdens de afsluiting werden de bevindingen nog eens gedeeld met elkaar.

Goede samenwerking

Een geslaagde ontmoeting tussen direct betrokkenen en ketenpartners: dat werd ook gezien als een grote meerwaarde, het contact en inzicht in elkaars werk helpt de samenwerking te verbeteren. Het symposium heeft ook bijgedragen aan nieuwe kennis die aansluit bij één van onze ambities “Specialist niet-aangeboren hersenletsel”.

Tijdens het programma werd de catering uitstekend verzorgd door Gors-locatie Juust en de bediening door het horeca team vanuit de Productiegroep, bedankt! Verder gaat ons dank uit naar alle aanwezigen, sprekers en mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de filmpjes.