Gors werken bij Innovatieve dagbesteding Zeeland

Hoge scores in onderzoek naar tevredenheid cliënten!

Cliënten geven gemiddeld een 8,1 als rapportcijfer voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen van Gors! Dat blijkt uit de meest recente onderzoeksresultaten in het cliënttevredenheidsonderzoek, wat wij jaarlijks in samenwerking met CustomEyes uitvoeren. Aan dit onderzoek hebben ondertussen ruim 400 cliënten en cliëntvertegenwoordigers deelgenomen in 2018.

Gesprekken en vragenlijsten

We vragen jaarlijks een groot aantal cliënten en cliëntvertegenwoordigers naar hun mening over tal van onderwerpen. Dit om de zorg en ondersteuning te verbeteren waar het nodig is. De deelnemers aan dit onderzoek worden door middel van gesprekken en vragenlijsten bevraagd.

Wat gaat goed?

Uit de resultaten blijkt dat cliënten het meest tevreden zijn over de wijze waarop zij eigen keuzes kunnen en mogen maken. Daarnaast is er hoge waardering voor het ondersteuningsplan en voor de inspraak die er is bij het maken van dit plan. Bij cliëntvertegenwoordigers valt daarnaast de waardering voor huisvesting op (privacy) en de duidelijkheid rondom klachtprocedures.

Wat kan beter?

Uit dit onderzoek blijkt, dat cliënten extra aandacht vragen voor de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten in de buurt. Ook hulp bij een gezonde leefstijl is een thema, wat zij onder de aandacht brengen. Beide aandachtspunten worden onderschreven door cliëntvertegenwoordigers. Daarnaast zien we dat de tevredenheid over dagactiviteiten en werk hoog is, maar wel aandacht behoeft omdat hier sprake is van een dalende trend. Iets waar binnen de ambities van Gors aandacht aan wordt besteed.

Voortdurend in gesprek

Ondanks dat we veel waardering in deze rapportage teruglezen, blijven we voortdurend in gesprek over de deze thema’s en blijven we zoeken naar verbetering. O.a. door in lokale cliëntenraden nog iets specifieker in te zoomen op de resultaten en door dit gesprek blijvend met elkaar te voeren.