Gors aan kop!

Met ‘opleiden op maat in de gehandicaptenzorg’ zijn wij, samen met enkele andere organisaties, onderdeel geworden van de Kopgroep van Zorgpact! Het Zorgpact jaagt op initiatief van het kabinet de samenwerking tussen zorg en onderwijs aan, zodat zij kunnen inspelen op de veranderingen. In de Kopgroep tref je voorbeelden aan van hechtere samenwerking in de zorg, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional. Nu en in de toekomst.

Uitgaan van huidige kennis en kunde

Het unieke van dit opleidingstraject is, dat we bij het opleiden van volwassen beroepskrachten daadwerkelijk uitgaan van de kennis en kunde die betrokkenen al beheersen. Zo richt het leren zich alleen op wat aanvullend is en zinvol voor hun verdere ontwikkeling in het werk. Dit zet volwassenen in hun kracht en leidt tot een veel effectiever leerproces. Bijzonder is ook dat over de aanpak overeenstemming is bereikt tussen betrokken zorginstellingen, EVC-aanbieders en opleiders. Bovendien is en wordt nu in de praktijk aangetoond dat het werkt!

Gehandicaptenzorg aantrekkelijker

Met dit traject laten we zien dat de gehandicaptenzorg niet alleen een aantrekkelijke sector is voor nieuwkomers. Ook voor werknemers wanneer zij willen doorleren. Doordat dit meer op maat kan, houden we beter rekening met persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Samenwerking met opleiders en collega’s

Dit HBO-opleidingstraject in ontstaan in samenwerking met NCOI en HaKa Nederland. Deelnemers aan de opleiding zijn naast Gors-medewerkers ook medewerkers van collega-instellingen Zuidwester en Revant. Naast deze samenwerking hebben andere organisaties een soortgelijk traject vormgegeven op MBO 3 en 4 niveau. Ook zij hebben de betreffende erkenning ontvangen. Een kans om op meerdere niveaus te investeren passend opleiden!

Wil je meer informatie ontvangen of heb je vragen hierover? Stel ze aan onze opleidingscoördinator via (0113) 273 333 of leren@gors.nl.