Ervaringsdeskundigen aan de slag

Binnen Gors gaan we werken met ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen zijn mensen met een beperking die hun eigen (leer)ervaringen gaan gebruiken om anderen te helpen.

Elkaar helpen

Het benutten van de mogelijkheden van cliënten is een ontwikkeling waar landelijk steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Cliënten hebben immers unieke kansen om andere cliënten te helpen op juist die levensgebieden waar ze deskundig in zijn.

Opleiding volgen

Een aantal cliënten van Gors gaan de opleiding volgen:’ Ik deel mijn ervaring.’ Deze opleiding wordt al een aantal jaren aangeboden vanuit een uniek samenwerkingsverband met meerdere zorgaanbieders en in samenwerking met de Fontys hogeschool in Eindhoven en het CZ zorgkantoor. De opleiding duurt 1 jaar waarna de student stage loopt. Het lespakket is op maat gemaakt voor mensen met een licht verstandelijke beperking of met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Wil je meer weten?

De werving is inmiddels afgerond en de cliënten zijn gestart met de opleiding. Je kunt dus niet meer reageren! Mocht je vragen hebben over onze aanpak, neem contact op Adrie van Damme, functionaris (mede)zeggenschap via AvanDamme@gors.nl