“Cliënten voelen zich betrokken bij Oekraïne”

Ga er maar aan staan: een inzamelingsactie organiseren voor Oekraïne. Sabrine Carp-Schrier en Lennard de Heer deden het, sámen met de cliënten van de Beethovenlaan in Goes. Sterker nog, het was op initiatief van de cliënten dat de actie tot stand kwam. “Na het zien van de televisiebeelden van al het oorlogsgeweld voelden zij sterk de behoefte iets te doen. Zo kwamen we op het idee om een inzameling op touw te zetten. En met succes, we hebben in twee dagen tijd heel veel opgehaald.”

Lennard en Sabrine werken beiden als leerlingbegeleider niveau 3 op de Beethovenlaan. Hoewel ze op andere afdelingen werken, komen ze elkaar regelmatig tegen. Tijdens één van hun gesprekken kreeg het plan voor de inzamelingsactie concrete vormen. “Iedereen was direct enthousiast. Samen met enkele cliënten hebben we de ideeën verder uitgewerkt.”

Twee dagen inzamelen


Lennard vertelt dat de inzameling plaatsvond op twee dagen: vrijdag 1 april en woensdag 6 april. Iedereen, ook vanuit Gors, droeg een steentje bij. “Het Pak Het Aan team bijvoorbeeld heeft de bewegwijzeringsbordjes gemaakt en De Smulkamer bakte de koekjes, die we in een leuk zakje verkochten. Het leukste waren natuurlijk de contacten met de cliënten en begeleiders die spullen kwamen inleveren en de mensen van buiten Gors die over onze actie hoorden.”

Dozen vol


Het resultaat van twee dagen inzamelen mag er zijn. Lennard somt op: “2 dozen vol met levensmiddelen, 2 dozen luiers en 1 doos verbandmiddelen, 3 dozen met dekens en 3 dozen met jassen en nog een doos kleding. Verder hebben we 25 pakjes koekjes verkocht á € 1,50. Ook dat bedrag komt ten goede aan Oekraïne.” Lennard vertelt dat de cliënten geholpen hebben met alle spullen gesorteerd in dozen te stoppen, zodat alles snel naar Oekraïne vervoerd kan worden.

Betrokkenheid


Terugkijkend zijn Sabrine en Lennard superblij dat ze de actie hebben opgezet. “Ons doel was de cliënten het gevoel geven dat ze daadwerkelijk iets konden doen. Dat is gelukt. Ze hebben op deze manier inhoud kunnen geven aan hun betrokkenheid bij de Oekraïners en hebben zo echt iets voor deze mensen kunnen betekenen.”

Meer acties voor Oekraïne


Binnen Gors zijn op meerdere plaatsen cliënten actief met acties voor Oekraïne. De betrokkenheid bij de slachtoffers van het oorlogsgeweld is groot.