Bezoek delegatie VWS & NZa aan Gors

Op 28 september hebben medewerkers van het departement Langdurige Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een bezoek gebracht aan het Centraal Kantoor van Gors.

’s Morgens zijn VWS en NZa geïnformeerd over de samenwerking van Gors, Tragel en Zuidwester om de medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking regionaal te organiseren in het Behandelcentrum Specialistische Gehandicaptenzorg Zeeland (BSGZ). Gezien de grote krapte aan artsen-VG in Nederland vindt VWS deze samenwerking zeer interessant.  VWS heeft veel waardering voor het feit dat onze artsen-VG ondanks de schaarste aan dokters de medische zorg dagelijkse weten te realiseren. ’s Middags heeft VWS een bezoek gebracht aan de locaties Populierenstraat en De Cirkel. VWS was verheugd dat het eindelijk weer mogelijk is direct contact te hebben met cliënten en zorgorganisaties.

Ook is er overleg met de NZa geweest over de vraag hoe de landelijke overheid de samenwerking tussen dokters (huisartsen, artsen-VG) kan ondersteunen zodat de samenwerking van de dokters nog beter en soepeler verloopt, waardoor iedereen met een verstandelijke beperking, ongeacht waar en hoe hij/zij woont, een eigen huisarts heeft en gebruik kan maken van de spoedposten van huisartsen.

Het was een geslaagd bezoek!