Artikelen door Fenna ’t Hof

SOT Zeeland sluit aan op programma Volwaardig leven van ministerie VWS

Vanaf 10 augustus sluit het Specialistisch ondersteuningsteam Zeeland (SOT Zeeland) aan op het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. MEE Zuid-Holland Noord zal dan optreden als poortwachter voor het toeleiden van casuïstiek naar het SOT. Begin dit jaar hebben de vijf grote gehandicaptenzorg organisaties in Zeeland en Emergis de samenwerking gezocht in het oplossen […]

Maatregelen coronavirus (laatste update 25-08)

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus en op basis van de aanbevelingen van het RIVM, de VGN en GGD Zeeland, hebben we diverse maatregelen getroffen. Faseplan corona We werken met een faseplan corona. In dit faseplan is uitgewerkt bij welke mate van opleving van het virus, welke maatregelen genomen worden voor de verschillende […]

Kwaliteitsrapport 2019 ‘Verandering’ nu online

Opnieuw hebben we een kwaliteitsverslag geschreven waar we trots op zijn! Deze keer hebben we gekozen voor meer diepgang door een selectie te maken van thema’s en die vanuit verschillende perspectieven te belichten. Dat zijn: de cliënt, de medewerker en de organisatie. We kunnen op die manier meer leerpunten ontdekken die uiteindelijk de kwaliteit van […]

2 nieuwe leden Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) is sinds dit voorjaar veranderd. We hebben afscheid genomen van de heer Quaak en de heer Wisse en danken hen voor hun inzet. Daarvoor in de plaats verwelkomen we de heer Bergen en de heer Linssen. De heer Bergen is een gepensioneerd huisarts. Hij heeft veel ervaring […]