Ambities hand-out en kwartetspel voor iedereen

De zorg is volop in beweging. Het is belangrijk om stil te staan wat dit voor Gors betekent en hoe we ons goed op de toekomst kunnen voorbereiden. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan en daaruit is nieuw strategisch beleid voortgekomen, onderdeel daarvan zijn 6 ambities.

Zomersessies

Tijdens zogenaamde ‘zomersessies’ zijn we met zoveel mogelijk betrokkenen in gesprek gegaan. Deze waren georganiseerd voor alle medewerkers, cliënten, hun verwanten en vrijwilligers. Enerzijds om de ambities en keuzes toe te lichten en vragen te kunnen beantwoorden. Anderzijds om met elkaar in gesprek te gaan wat dit voor cliënten, netwerkleden, vrijwilligers en medewerkers betekent en op welke manier we gezamenlijk inhoud kunnen geven aan het vervolg en de uitwerking van de ambities.

Communicatie rondom ambities

Er is een beknopte en heldere versie van onze ambities gemaakt (zogenaamde hand-out). Deze is verspreid samen met een leuk kwartetspel. Bij cliënten wordt ook een versie van de hand-out in eenvoudige taal bijgevoegd. Zodat iedereen de keuzes kent en weet waar deze op zijn gebaseerd.

Hand-out Gors Ambities
Hand-out Ambities in eenvoudige taal

Wilt u ook een exemplaar?

Bent u betrokken als ouder, cliëntvertegenwoordiger of mantelzorger en wilt u graag een gedrukt exemplaar van de hand-out en het kwartet? Meld het via info@gors.nl of (0113) 273 333 o.v.v. een volledige naam en adres. U krijgt dan gratis een exemplaar thuisgestuurd.