Gors mensgerichte ondersteuning

Leren & Ontwikkelen

Eén van de ambities van Gors is verdere deskundigheidsontwikkeling middels scholing. Via (bij)scholingen en trainingen op maat kunnen medewerkers hun deskundigheid vergroten, passend bij de locatieprofielen en methodieken. Het Kernteam “Leren en Ontwikkelen” verzorgt scholing en trainingen voor cliënten, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en verwanten van cliënten.

Het kernteam organiseert zoveel mogelijk zelf de scholing en training. Er is veel kennis in huis die het delen waard is, vaak door een expert/trainer die werkzaam is bij Gors. Indien scholing door een externe trainer of opleidingsorganisatie gewenst is, organiseert het kernteam dit ook. Dit kunnen individuele vragen zijn maar ook in company scholing is mogelijk.

Meer weten? Neem dan contact op met afdeling P&O via (0113) 273 333 of peno@gors.nl.

Gors Zeeland Erkend Leerbedrijf Calibris

Reacties zijn gesloten.

  • Kindzorg Gors werkt aan een volwassen status. ‘Basistraining systeemgericht werken’ voor medewerkers van Kindzorg geaccrediteerd door ,
  • Welkom op onze wintermarkt! Op zaterdag 9 december is iedereen welkom bij De Onderneming in Vlissingen. Van 10:00-1… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2017
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ