Gors mensgerichte ondersteuning

Vrijwilligers gezocht Gors Zeeland

Vrijwilligers

Onze medewerkers staan nooit alleen in de ondersteuning en zorg die zij bieden. Met familieleden, kennissen en vrijwilligers werken wij samen om zorgvragen van de cliënt te beantwoorden en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Binnen Gors en in samenwerking met andere organisaties spelen wij continu in op veranderingen in de zorg omtrent mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Banner vrijwilligers Gors ZeelandVoor iemand anders zorgen raakt je. Op deze pagina kunt u lezen en zien hoe familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers dat ervaren.

Om ondersteuning en zorg van netwerkleden en de professionele zorg van Gors zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, moet sprake zijn van een continue dialoog tussen de cliënt, het netwerk en de organisatie. Als organisatie realiseren wij dit door het faciliteren van (mede)zeggenschap en de Centrale Cliëntenraad. U leest daar op deze pagina meer over.

Samen met het Netwerk

Het werk van professionals in de zorg kan niet uitgevoerd worden zonder regelmatig overleg met de cliënten en diens netwerkleden. Onze medewerkers gaan in gesprek met cliënten en verwanten en weten hierbij de eigen professionele standpunten samen te brengen met standpunten van de cliënt en netwerkleden. Deze rol van de medewerker krijgt extra aandacht in de interne scholing “Samen met het Netwerk”, binnen het project Samen in de Wijk vormgegeven.

Vrijwilligerswerk… onbetaalbaar

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ