Gors mensgerichte ondersteuning

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Gors wil de individuele cliënt ondersteunen bij vragen, het verwoorden van een klacht en bij het verbeteren van een situatie waarover onvrede bestaat. Rechten van mensen met een handicap of functiebeperking zijn dezelfde rechten als van ieder ander mens. Om dit proces te ondersteunen maakt Gors gebruik van vertrouwenspersoon (VP) voor cliënten. Lange tijd waren de gedragsdeskundigen vertrouwenspersoon. We vinden het belangrijk dat cliënten hun verhaal of vragen kunnen bespreken met iemand die geen bemoeienis heeft met het zorgplan. Daarom is gekozen om een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan te stellen.

Luisterend oor en adviseur

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor zijn en adviseren over wat de cliënten met hun verhaal kunnen doen. Voor cliënten die zelf niet in staat zijn om het gesprek aan te gaan met de Cliëntvertrouwenspersoon, kan de wettelijk vertegenwoordiger dat doen.
De Cliëntvertrouwenspersoon heeft geen bemiddelende rol bij klachten. De klachtenprocedure blijft ongewijzigd. Wel kan de Cliëntvertrouwenspersoon ondersteunen in de aanloop naar een klacht of tijdens het proces.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten in het werk van de vertrouwenspersoon:
• Onafhankelijk.
• Partijdig vanuit cliëntperspectief waarbij de cliënt serieus wordt genomen en zijn/haar belangen centraal staan.
• Werkt laagdrempelig en is goed bereikbaar. Niet alleen voor klachten maar ook voor het voeren van een vertrouwelijk gesprek.
• De vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd en wordt slechts met toestemming van de cliënt opgeheven.

Beroepsgroep

De door de VGN opgestelde handreiking en gedragscode voor de beroepsgroep voor Cliëntvertrouwenspersonen is richtinggevend voor de invulling van deze taak. De CVP werkt volgens de taakomschrijving en gedragsregels van de Beroepsgroep CVP (www.beroepsgroepcvp.nl) en registreert vertrouwelijk alle vragen om ondersteuning op naam, regio en aard van het contact. Van verzoek om advies, een vertrouwelijk gesprek tot en met de omschrijving van de klacht.

Verantwoording

De Cliëntvertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan de Raad van Bestuur en zal halfjaarlijks managementinformatie aanleveren met als doel als organisatie te verbeteren.In het jaarverslag legt hij verantwoording af voor de uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Contact

Bij Gors is de vertrouwenspersoon voor cliënten Adrie van Damme. Hij is telefonisch bereikbaar via (0113) 273 333 en 06-10895959 of via e-mail vp@gors.nl

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ