Gors mensgerichte ondersteuning

Gors

Specifieke ondersteuning

Onze specifieke ondersteuning zijn vormen van zorg- en dienstverlening aan volwassenen die vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking intensieve ondersteuning vragen. Bij deze vormen zijn medewerkers van onze Dienst Ondersteuning En Behandeling (DOEB) vaak nauw betrokken, ook werken we samen met collega-instellingen die op bepaalde gebieden specifieke kennis en expertise in huis hebben.

Reacties zijn gesloten.

  • Modeshow door vrijwillgers, cliënten en medewerkers met kleding uit Ruilwinkel Zierikzee. Mooie collectie! ,
  • Ruilwinkel Zierikzee bestaat 1 jaar! Wethouder prijst de verbindingen vanuit deze locatie ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2017
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ