Gors mensgerichte ondersteuning

Levensvragen & geestelijke verzorging

Twee medewerkers houden zich nadrukkelijk bezig met vragen rondom de thema’s levensvragen & geestelijke verzorging. Dat zijn de consulent levensvragen en de geestelijk verzorger.

Consulent levensvragen

De consulent levensvragen biedt individuele begeleiding en behandeling aan mensen met levensvraagstukken. Dit kan gaan over omgaan met rouw, verlies en handicapverwerking, het kunnen ook vragen zijn over intimiteit, seksualiteit en zingevingsvraagstukken. Tevens beheert zij documentatie over deze onderwerpen zoals boeken en naslagwerken die intern beschikbaar zijn voor medewerkers en mensen met een beperking.

Contact: consulent levensvragen Ina Braber bereik je via ibraber@gors.nl en (0113) 273 333.

Geestelijk verzorger

In samenwerking met Arduin, Philadelphia, Tragel en de Raad van Kerken in Zeeland, ondersteunt de geestelijk verzorger mensen met een beperking bij hun deelname in kerk en samenleving. Ze biedt ondersteuning bij levens- en geloofsvragen, en bij het vormgeven aan levens- en geloofsovertuigingen door rituelen en vieringen, gespreksgroepen en cursussen. Ook adviseert ze bij ethische aspecten van zorgverlening en beleid en onderhoudt ze contacten met levensbeschouwelijke organisaties.

Contact: geestelijk verzorger Janny Blankenstijn bereik je via jblankenstijn@gors.nl en (0113) 273 333.
Kijk voor meer informatie op de website www.samenvoorzin.nl

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ