Gors mensgerichte ondersteuning

Zeggenschap

Gors kiest voor de mens als persoon. De behoeften van de mens staan centraal en niet de beperking. Dat doen we vanuit de grondhouding: “wat gij (niet) wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander (niet)”. Om te kunnen aansluiten op uw wensen en behoeften, denken, praten en beslissen we graag samen. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten en inspraakmogelijkheden.

Individuele zeggenschap

Dit wil zeggen dat we grote waarde hechten aan de eigen regie van de persoon met een ondersteuningsbehoefte. In de relatie tussen de persoon met een ondersteuningsbehoefte (en/of zijn vertegenwoordiger) en de zorgregisseur worden de behoeften vertaald naar vragen en doelstellingen en vastgelegd in het zorgplan.

Collectieve medezeggenschap

Met de begeleider is er volop mogelijkheid tot overleg. Daar maken we afspraken. Ook concrete vragen vanuit een groep kunnen leiden tot overleg. Binnen een eenheid/locatie vindt overleg plaats tussen de contactpersoon, desgewenst de unitmanager en zorgvragers. Kortom, als u met anderen samen woont of werkt, maakt u afspraken met huisgenoten of collega’s dan wel leidinggevende.

Collectieve medezeggenschap

Cliënten (of hun vertegenwoordigers) kunnen volop participeren, zo bestaat één Centrale CliëntenRaad (CCR) die alle sectoren vertegenwoordigt. Daarnaast zijn per subregio (Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen) cliëntenraden actief die over veel onderwerpen kunnen adviseren. Hierin worden veel gezamenlijke belangen besproken. In de sector Kind & Jeugd is een bewonersraad in de woonvorm die de dagelijkse zaken bespreekt, ook is er één cliëntenraad.

Cliënten en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers kunnen via de Unitmanager informatie krijgen over de samenstelling en bereikbaarheid van de lokale cliëntenraad.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @gretim60: Ik heb gestemd op mijn favoriete club : Kinderboerderij de Punt in Zierikzee tijdens de Rabobank Clubkas Campagne v… ,
  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ