Gors mensgerichte ondersteuning

Voorwaarden en privacy

In de Zorg- en dienstverleningsovereenkomst staat wat er tussen u en Gors is afgesproken over uw zorgarrangement, op basis van het indicatiebesluit dat u van het CIZ heeft ontvangen. In deze overeenkomst staat ook hoe lang deze afspraak geldig is en wie de kosten voor de zorg zal betalen. Bij de Zorg- en dienstverleningsovereenkomst horen allerlei voorwaarden. Daarin wordt nauwkeurig omschreven wat de rechten en plichten van de Zorgaanbieder (Gors) en de Zorgvrager (cliënt) zijn. Om deze tekst beter te begrijpen kunt u de Handreiking Algemene Voorwaarden lezen.

Privacy

Als zorgaanbieder heeft Gors verschillende gegevens van u nodig, we slaan deze op in een dossier. Dat is algemene informatie zoals uw naam en adres maar ook administratieve informatie en uw gegevens uit het Zorgplan over medicatie, uw begeleidingsvragen, etc. De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt eisen aan de gegevens die uw privacy aangaan. We hebben regels opgesteld over hoe we omgaan met informatie over cliënten.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ