Gors mensgerichte ondersteuning

Uitvoering

Uitgaande van het motto “één cliënt, één plan, één begeleider” hebben alle cliënten één zorgregisseur. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt binnen de dienstverlening. In het zorgplan worden afspraken vastgelegd die tussen de zorgregisseur en u (en/of met uw vertegenwoordiger) zijn gemaakt met betrekking tot de zorg- en dienstverlening en de te behalen doelen. De afspraken in het zorgplan zijn daardoor leidend.

Te verwachten stappen

  1. Onze zorgadviseurs op het cliëntenbureau gaan samen met u op zoek naar de voorziening, ondersteuning of zorg die het best aansluit bij uw vraag of vragen.
  2. Deze bespreekt u samen met uw CIZ-indicatie en u laat ons weten hoe u uw leven wenst in te richten. Onze medewerkers beschermen uw privézaken volgens ons strikte privacyreglement.
  3. Wij zorgen voor een passend antwoord in uw zorgplan en zeggen het ook als er (nog) geen antwoord is. Waar nodig bieden wij dan zogenaamde overbruggingszorg.
  4. Ook kan specifieke professionaliteit worden ingezet zoals gedragsdeskundige en (para)medische ondersteuning en behandeling, verzorgd vanuit ons kennis- en expertisecentrum Dienst Ondersteuning En Behandeling (DOEB).

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ