Gors mensgerichte ondersteuning

Expertise & behandeling

Binnen ons kennis- en expertisecentrum “Expertise & Behandeling” (voorheen DOEB) werken een consulent levensvragen, spelbegeleider, stafverpleegkundige, psychomotorisch therapeut, fysiotherapeut, logopedist, Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en gedragsdeskundigen.

Deskundig

Onze paramedici, therapeuten en andere professionals hebben specialistische kennis die wordt ingezet ter ondersteuning van de zorgmedewerkers in de vorm van advies, behandeling en hulpmiddelen. Zij worden geraadpleegd om vanuit hun specifieke deskundigheid mee te kijken naar een zorgvraag. Ook is er specifieke expertise over thema’s als seksualiteit, autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH), zorg voor Ernstig Meervoudig Beperkten (EMB), de combinatie van een functiebeperking met psychiatrische problematiek, kindzorg, rouw en dementie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Crisisteam

Voor cliënten die door ingrijpende gebeurtenissen ontredderd zijn is de inzet van het crisisteam mogelijk. Dit team bestaat uit de consulent levensvragen, de psychomotorisch therapeut en de spelagoog / shantalamassage therapeut. Zij kunnen vanuit hun achterliggende professionaliteit een crisisinterventie toepassen bij cliënten waarbij door omstandigheden hun dagelijks functioneren blokkeert. Denk bijvoorbeeld aan een traumatische ervaring zoals een verkeersongeval.

Reacties zijn gesloten.

  • Kindzorg Gors werkt aan een volwassen status. ‘Basistraining systeemgericht werken’ voor medewerkers van Kindzorg geaccrediteerd door ,
  • Welkom op onze wintermarkt! Op zaterdag 9 december is iedereen welkom bij De Onderneming in Vlissingen. Van 10:00-1… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2017
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ