Gors mensgerichte ondersteuning

Visie & missie

Gors is een organisatie met een visie en een missie en werkt aan de hand van 4 kernwaarden.

Visie

Ieder mens moet tot zijn recht kunnen komen. Gors biedt daarom specialistische ondersteuning en zorg aan mensen die op welke wijze dan ook worden belemmerd in hun maatschappelijke participatie. De behoeften van de mens staan daarbij centraal, niet de handicap. Gors kiest voor een betekenisvolle relatie met de klant. Vanuit deze visie:
– Kent ieder mens eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid regie te voeren over het leven.
– Erkennen wij de behoefte van mensen om op deze en andere terreinen ondersteund te worden.
– Erkennen wij daarbij in eerste instantie de rol van verwanten en het sociale netwerk.
– Zijn wij specialist in de ondersteuning van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
– Bevorderen we daarmee de kwaliteit van bestaan

Missie

De doelstelling van Gors is kort weergegeven in het mission statement: Mensgerichte ondersteuning.

Kernwaarden

Betrouwbaar
We zijn betrouwbaar in houding en handelen en in taal. We werken aan resultaten en komen afspraken na. We zijn integer en werken aan een sfeer van vertrouwen en veiligheid. We communiceren in openheid, ook als dingen anders gaan dan beoogd.

Gepassioneerd
We zijn trots op Gors en werken vanuit intrinsieke motivatie en verbondenheid. We zijn betrokken bij mens en organisatie. Enthousiasme en bevlogenheid kenmerkt ons handelen.

Professioneel
We werken vanuit focus en bewustzijn, zijn klantsensitief en vakkundig. We werken planmatig en vanuit kwaliteit. We communiceren wat we doen. In ons ondernemen zijn we kostenbewust. We houden afstand in nabijheid.

Samen
We werken vanuit de relatie met de klant en zoeken de verbinding met het netwerk. Collegialiteit is vanzelfsprekend. We leren van en met elkaar door evaluatie en feedback en we vieren successen samen.

De beginletters vormen ‘Betrouwbaar GPS’, de kernwaarden vormen dan ook ons ethisch kompas! De 4 kernwaarden zijn visueel weergegeven als bloembladen in ons logo, ‘mensgerichte ondersteuning’ fungeert in dit beeldmerk als fundament.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ