Gors mensgerichte ondersteuning

Kwaliteit & samenwerking

We zijn HKZ gecertificeerd. Met dit kwaliteitssysteem zorgen we er niet alleen voor dat we zeggen wat we doen maar vooral dat we doen wat we zeggen. Er vindt regelmatig onderzoek plaats naar de tevredenheid over de dienstverlening onder cliënten en onderzoek naar tevredenheid van medewerkers. De resultaten van de onderzoeken leiden tot verbeterplannen en acties.

Clienttevredenheid

De waardering voor de zorg en begeleiding die Gors levert is onveranderd hoog. In de afgelopen metingen kreeg Gors van haar cliënten een 7,9 en een 8,1 als tevredenheidscijfer. Vooral op de bejegening en de eigen regie – speerpunten van Gors – scoren we hoger dan in het landelijk gemiddelde. Daar zijn we trots op!

Gors hecht veel waarde aan de mening van haar cliënten over de zorg- en dienstverlening. Om dit goed in beeld te brengen laat zij dit via onafhankelijk bureau (Customeyes) onderzoeken. We vragen cliënten jaarlijks en heel gericht naar hún ervaringen. Dit combineren met de jaarlijkse zorgplanevaluaties, zodat we ook voor de individuele cliënt waar nodig al direct verbeteringen kunnen doorvoeren. We werken er hard aan om (de hulp bij) de afname van de vragenlijsten te verbeteren, zodat de respons verder omhoog gaat.

Vanaf 2018 willen we een soortgelijk onderzoek ook gaan uitvoeren bij de ouders/verwanten. Hoe ervaren zij Gors? Kortom: we willen onze betrokkenheid verder vergroten. We vragen bij de cliënt zelf én bij zijn naaste omgeving om feedback én we proberen daar de verbetering te realiseren. Natuurlijk doen we ook analyses op locatie- en Gors-niveau en zoeken we naar mogelijkheden om ons aanbod nog beter op de wensen te laten aansluiten.

Een andere belangrijke informatiebron is het instrument ‘Beelden van kwaliteit’. Hierbij vinden observaties plaats binnen de teams. Dit zet een beweging in gang op het gebied van zelfreflectie, bewustzijn van kwaliteit en daarmee ontwikkelkansen voor cliënten. Het biedt een handvat om tot zelfevaluatie en ontwikkeling te komen.

Medewerkerstevredenheid

In september 2015 vond het online medewerkersonderzoek plaats. Het toont gemiddelde scores waar we trots op mogen zijn! Op bevlogenheid (7,7), betrokkenheid (8,1) en tevredenheid (7,5) scoren we hoger ten opzichte van het vorige onderzoek. Op betrokkenheid en tevredenheid scoren we zelfs hoger dan de benchmark. Uit het onderzoek komen zowel trots- als verbeterpunten naar voren voor onze organisatie. Daar gaan we mee aan de slag zodat we van binnenuit kunnen versterken. Medewerkers blijken trots op cliëntgerichtheid, samenwerking binnen teams, verantwoordelijkheid en de kwaliteit van zorg. Met de uitkomsten van het onderzoek gaan we aan de slag binnen alle teams.

.

.

.

Samenwerking

‘Samen’ is één van onze vier kernwaarden. Het onderling delen van kennis en ervaring is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zijn we aangesloten bij Alliantie M3 waarin 17 gelijkwaardige, autonome partners participeren. M3 staat voor ‘menselijke maat mobiliseren’ omdat het volgens ons in de zorg om de menselijke maat gaat. Daarbij maken we van elkaars expertise gebruik. Samen staan we sterker en kunnen we onze ideeën beter voor het voetlicht krijgen. Op sommige locaties en bij verschillende projecten werken we ook samen met regionale collega-instellingen zoals Zorgstroom, Zuidwester, Arduin, Tragel Zorg en SVRZ en ook buiten de regio, zoals met SDW. Ook zijn we lid van de Coalitie voor Inclusie. Uiteraard werken we ook samen met vaste leveranciers, diverse zorginstellingen, onderwijsinstellingen, het Zorgkantoor en de Zeeuwse gemeenten.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @gretim60: Ik heb gestemd op mijn favoriete club : Kinderboerderij de Punt in Zierikzee tijdens de Rabobank Clubkas Campagne v… ,
  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ