Gors mensgerichte ondersteuning

Kwaliteit & samenwerking

We zijn HKZ gecertificeerd. Met dit kwaliteitssysteem zorgen we er niet alleen voor dat we zeggen wat we doen maar vooral dat we doen wat we zeggen. Er vindt regelmatig onderzoek plaats naar de tevredenheid over de dienstverlening onder cliënten en onderzoek naar tevredenheid van medewerkers. De resultaten van de onderzoeken leiden tot verbeterplannen en acties.

Clienttevredenheid

Gors hecht veel waarde aan de mening van de cliënten over haar zorg- en dienstverlening. Om dit goed in beeld te brengen laat zij dit via onafhankelijk bureau (Customeyes) met regelmaat onderzoeken, waarna er verbeteracties opgesteld en uitgevoerd worden. In de afgelopen metingen kreeg Gors van haar cliënten een 8,1 en een 8,2 als tevredenheidscijfer. Daar zijn we trots op!

Toch willen we de betrokkenheid verder vergroten. Daarom passen we vanaf 2017 een nieuwe manier van onderzoek toe, waarbij we cliënten vaker en gerichter naar hun ervaringen vragen. Dit combineren met de jaarlijkse zorgplanevaluaties, zodat we ook voor de individuele cliënt waar nodig al direct verbeteringen kunnen doorvoeren. Op dit moment sleutelen we er hard aan om de verspreiding van de vragenlijsten te verbeteren, zodat de respons verder omhoog gaat. Ook willen we een soortgelijk onderzoek gaan uitvoeren bij de ouders/verwanten.

Sinds 2016 wordt ook het instrument ‘Beelden van kwaliteit’ ingezet. Hierbij vinden observaties plaats binnen de teams. Dit zet een beweging in gang op het gebied van zelfreflectie, bewustzijn van kwaliteit en daarmee ontwikkelkansen voor cliënten. Het biedt een handvat om tot zelfevaluatie en ontwikkeling te komen. Ook de ervaringen met dit instrument zijn positief.

Medewerkerstevredenheid

In september 2012 vond het online medewerkersonderzoek plaats. De respons Gorsbreed was 77%. Op algemene tevredenheid scoren andere gehandicaptenorganisaties die aangesloten zijn bij de VGN een 7,2. De vorige Gors-meting in 2010 was 7,3 en deze meting gemiddeld een 7,5! Medewerkers van Gors zijn dus meer tevreden dan collega’s van andere gehandicaptenorganisaties en dan in 2010. Ook betrokkenheid vertoont een lichte verbetering. De bevlogenheid is ook gestegen ten opzichte van de vorige meting. Met vitaliteit, rolduidelijkheid, werksfeer, leiderschap en klantgerichtheid zit het ook goed: er zijn weinig verschillen ten opzichte van 2010 en de benchmark. Efficiënte is iets minder goed beoordeeld dan de vorige keer maar nog altijd beter dan de VGN Benchmark.

.

.

.

Samenwerking

‘Samen’ is één van onze vier kernwaarden. Het onderling delen van kennis en ervaring is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zijn we aangesloten bij Alliantie M3 waarin 17 gelijkwaardige, autonome partners participeren. M3 staat voor ‘menselijke maat mobiliseren’ omdat het volgens ons in de zorg om de menselijke maat gaat. Daarbij maken we van elkaars expertise gebruik. Samen staan we sterker en kunnen we onze ideeën beter voor het voetlicht krijgen. Op sommige locaties en bij verschillende projecten werken we ook samen met regionale collega-instellingen zoals Zorgstroom, Zuidwester, Arduin, Tragel Zorg en SVRZ en ook buiten de regio, zoals met SDW. Ook zijn we lid van de Coalitie voor Inclusie. Uiteraard werken we ook samen met vaste leveranciers, diverse zorginstellingen, onderwijsinstellingen, het Zorgkantoor en de Zeeuwse gemeenten.

Reacties zijn gesloten.

Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2017
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ