Gors mensgerichte ondersteuning

Organisatie

Wij kiezen voor korte lijnen tussen ouders, cliënten, medewerkers, management en bestuur. Onze aanpak is erop gericht dat cliënten als mensen worden gerespecteerd en zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom is onze organisaties met veel locaties goed ingebed in de wijk. Bij Gors wordt vraaggestuurd zorg en ondersteuning geboden ter bevordering van de kwaliteit van bestaan. U kunt daarbij denken aan het bijdragen aan zingeving, het omgaan met emoties en handicapverwerking, persoonlijke verzorging (eten, drinken, beweging en houding), gebruik van hulpmiddelen, aangaan en onderhouden van sociale contacten en communicatie.

Hier leest u meer over onze visie en missie, onze kernwaarden, de ontstaansgeschiedenis van het huidige Gors. Ook vindt u meer achtergrondinformatie over onze identiteit en de naam Gors, daarnaast vindt u gegevens over ons kwaliteitsmanagement en samenwerkingsverbanden. Wilt u meer weten over onze organisatiestructuur? In ons jaarverslag vindt u onder andere ons organogram en onze kerngegevens. In dit jaarlijkse verslag leest u tevens meer over ons bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en (mede)zeggenschap, ons (kwaliteits)beleid, onze inspanningen en prestaties.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ