Gors mensgerichte ondersteuning

Stichting vrienden van de ZLG

Het beloningsbeleid is niet van toepassing voor bestuursleden van deze stichting.

Stichting vrienden van (voorheen stichting) ZLG verleent, in de meest uitgebreide zin, financiële steun met betrekking tot activiteiten die niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatievergoedingen aan de te Goes gevestigde Stichting Gors. De doelgroep is kinderen/jongeren met een lichamelijke functiebeperking in de provincie Zeeland.

Samenstelling

Dhr. Marc van de Vijver (voorzitter)
Dhr. G.L.F. Sarneel (penningmeester)
Dhr. P.C. Pattenier (secretaris)

Contactgegevens

Postadres: Postbus 2160, 4460 MD Goes
Bezoekadres: Stationspark 24, 4462 DZ Goes
RSIN: 805834540

Onderstaande verslagen zijn vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2017.

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Reacties zijn gesloten.

  • Kindzorg Gors werkt aan een volwassen status. ‘Basistraining systeemgericht werken’ voor medewerkers van Kindzorg geaccrediteerd door ,
  • Welkom op onze wintermarkt! Op zaterdag 9 december is iedereen welkom bij De Onderneming in Vlissingen. Van 10:00-1… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2017
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ