Gors mensgerichte ondersteuning

Paramedici, therapeuten, professionals

Consulent levensvragen

De consulent levensvragen cliënten biedt specifieke begeleiding en behandeling aan cliënten met levensvraagstukken welke voortkomen uit het zorgplan of naar aanleiding van ingrijpende levensgebeurtenissen.

Spelbegeleider

De spelbegeleider is een gespecialiseerd professional op het gebied van de methodische inzet van spel als ondersteuningsvorm in opvoeding en/of hulpverlening.

Stafverpleegkundige

De stafverpleegkundige adviseert het management inzake beleid omtrent medicatie en medisch-verpleegkundige zorg en toetst medewerkers op bekwaamheid in medisch-verpleegkundig handelen.

Psychomotorisch therapeut

De psychomotorisch therapeut gebruikt bewegen als middel om mensen met psychische en psychosociale problemen te ondersteunen en te behandelen met als doel een gedragsverandering tot stand te brengen en de problematiek weg te nemen of te
verminderen.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut werkt aan klachten van het bewegingsapparaat en richt zich op een goed functioneren in het dagelijks leven. Bij mensen met een beperking vereist dit specifieke kennis van de bijzondere problematiek. Onze fysiotherapeut adviseert medewerkers hierin. Voor de reguliere behandeling door een fysiotherapeut maken cliënten net als elke burger (via de huisarts) gebruik van de eerstelijns zorg.

Logopedist

De logopedist werkt op het gebied van spraak-, taal-, gehoor-, stem-, eet- en drinkproblemen, afwijkende mondgewoonten en ondersteunende communicatie. Onze logopedisten worden ingezet voor diagnostiek, behandeling en advies. Voor de reguliere behandeling door een logopedist maken cliënten net als elke burger (via de huisarts) gebruik van de eerstelijns zorg.

Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is gespecialiseerd in het verlenen van medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Hij wordt geraadpleegd wanneer er zich een medisch probleem voordoet waarvoor de begeleiders en behandelend huisarts specialistisch advies nodig hebben. Ook houdt de AVG toezicht op eventuele vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van de wet BOPZ.

Gedragsdeskundige

De gedragsdeskundige is orthopedagoog of psycholoog en ondersteunt medewerkers bij het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënt.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ