Gors mensgerichte ondersteuning

Overeenkomst

Voorafgaand aan de zorgverlening sluiten wij met u een Zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Daarin staat wat er tussen u en Gors is afgesproken over uw zorgarrangement. Deze overeenkomst is dus geheel op maat. Als bijlage bij die overeenkomst krijgt u een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, daarin wordt nauwkeurig omschreven wat de rechten en plichten van de Zorgaanbieder (Gors) en de Zorgvrager (de cliënt) zijn. In geval van PGB zorg ontvangt u ook een kostenverdeling.

Meer informatie

Algemene voorwaarden bij de Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Er is ook een toelichting op deze zorg- en dienstverleningsovereenkomst beschikbaar in eenvoudige taal met ondersteunende afbeeldingen.

Contact

Het is niet altijd eenvoudig om wegwijs te worden in alle regelingen en informatie. Soms is een mondelinge toelichting prettig. Neemt u gerust contact op met de medewerkers van ons Cliëntenbureau. Wij helpen u graag om uw weg te vinden in alle brochures. We zijn te bereiken via clientenbureau@gors.nl of (0113) 273 333.

Reacties zijn gesloten.

  • Kindzorg Gors werkt aan een volwassen status. ‘Basistraining systeemgericht werken’ voor medewerkers van Kindzorg geaccrediteerd door ,
  • Welkom op onze wintermarkt! Op zaterdag 9 december is iedereen welkom bij De Onderneming in Vlissingen. Van 10:00-1… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2017
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ