Gors mensgerichte ondersteuning

Meldingen kwetsbaarheden systemen

We gaan zorgvuldig en respectvol om met de gegevens van cliënten en medewerkers. Inbreuk op of verlies van persoonsgegevens moet zo goed als mogelijk worden voorkomen en/of vermeden. Hoewel we diverse maatregelen treffen om onze data tegen hacken te beschermen, blijft het risico aanwezig. We hebben daarom een meldpunt waar (ethische) hackers kwetsbaarheden kunnen melden. Met een dergelijk meldpunt proberen we om een ongecontroleerde data-hack te voorkomen en onze beveiliging waar nodig te verbeteren.

Wat te doen als u een zwakke plek heeft gevonden?

Als u een zwakke plek in een van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze cliënten, klanten, medewerkers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:
1. Uw bevindingen te mailen naar datalekmelden@gors.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP-key om te voorkomen dat informatie in verkeerde handen valt. De PGP key kunt u downloaden door te zoeken naar ict@gors.nl op http://keyserver1.pgp.com,
2. Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen,
3. Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
4. Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam applicaties van derden, en
5. Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:
1. Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
2. Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
3. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
4. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
5. In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
6. Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van de lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ