Gors mensgerichte ondersteuning

Thuisbegeleiding en behandeling

Gors biedt ambulante begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, met een verstandelijke, lichamelijke, (ernstig) meervoudige beperking (EMB) of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De ondersteuning wordt veelal geboden in het gezin, maar begeleiding kan ook plaats vinden op een andere locatie zoals een peuterspeelzaal of school.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan te sluiten op de vraag van een kind of diens ouders en/of netwerk. Er wordt een verdeling gemaakt in:

A. Opvoedingsondersteuning; gericht op de pedagogische vaardigheden van ouders;
B. Ontwikkelingsstimulering; gericht op het aanleren van vaardigheden;
C. Diagnostiek, advisering en behandeling.

Werkwijze

Ambulant begeleiders werken vanuit een principe van respect en vertrouwen binnen een gezinssituatie of andere setting. Zij hebben oog voor het ouderschap en voor de rol van andere opvoeders. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met kind en ouder aan het (aan)leren van basisvaardigheden in het dagelijks leven, door deze samen te oefenen.

Indicatie

Voor kinderen is een indicatie voor individuele begeleiding vereist. Een indicatie behandeling individueel is nodig voor het aanbod diagnostiek en behandeling door een gedragsdeskundige en de paramedische disciplines. Onze zorgadviseurs op het cliëntenbureau helpt u graag verder bij het aanvragen van een indicatie. Zij zijn bereikbaar via clientenbureau@gors.nl en (0113) 273 333.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ