Gors mensgerichte ondersteuning

Kind & jeugd

We bieden begeleiding en behandeling aan kinderen. Dit doen we op een persoonlijke en op de persoon aangepaste wijze. Bij een deel van de kinderen wordt deze begeleiding in de thuissituatie geboden, bij anderen op een peuterspeelzaal of op school. Bij weer anderen op ons kindcentrum voor begeleiding en behandeling in De Cirkel te Goes.

Binnen onze afdeling kindzorg geven we met een enthousiast team optimaal vorm aan begeleiding en behandeling van kinderen met een ontwikkelingsachterstand. In sommige situaties is er sprake van een helder geformuleerde diagnose: een verstandelijke beperking, autisme, of kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij andere kinderen is het stellen van een diagnose op jonge leeftijd erg lastig. Daarom willen we te allen tijde het kind met zijn specifieke eigenschappen en vragen centraal stellen en onze ondersteuning daarop aansluiten. Want ieder kind is uniek! We streven er naar om kinderen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven met zoveel mogelijk eigen regie en zelfbeschikking.

We bieden geïndiceerde begeleiding en behandeling op onderstaande gebieden:
• Begeleiding en/of behandeling in de gezinssituatie (ontwikkelingsstimulatie en opvoedondersteuning);
• Begeleiding en/of behandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking in een reguliere setting (peuterspeelzalen en scholen);
• Begeleiding en behandeling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand op ons kindcentrum De Cirkel in Goes-Zuid;
• Begeleiding en behandeling voor kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsachterstand en een stoornis binnen het autistische spectrum in ons kindcentrum De Cirkel in Goes-Zuid;
• Zaterdagopvang in ons kindcentrum De Cirkel in Goes-Zuid voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand (± 6 tot 16 jaar);
• Vakantieopvang in ons kindcentrum De Cirkel in Goes-Zuid voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand (± 6 tot 16 jaar);
• Begeleiding en/of behandeling voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ