Gors mensgerichte ondersteuning

Cliënt centraal

Bij onze specialistische ondersteuning en zorg staan de behoeften van de mens centraal, niet de handicap. Eigen regie en zeggenschap is daarbij essentieel, waaraan in de dagelijkse praktijk hard wordt gewerkt door middel van onder andere ons beleid, onafhankelijke cliëntcoaches en cliëntenraden. Gemaakte afspraken en voorwaarden vindt u in onze Zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Uiteraard nemen we de privacy van cliënten in acht. Ook kan een ieder een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie, bij voorkeur na de dialoog met de direct betrokkenen.

Reacties zijn gesloten.

  • Kindzorg Gors werkt aan een volwassen status. ‘Basistraining systeemgericht werken’ voor medewerkers van Kindzorg geaccrediteerd door ,
  • Welkom op onze wintermarkt! Op zaterdag 9 december is iedereen welkom bij De Onderneming in Vlissingen. Van 10:00-1… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2017
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ