Gors mensgerichte ondersteuning

AVG Gors en AVG Poli Zeeland

Binnen Gors is er de mogelijkheid om bij handicap gebonden medische problemen een AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten) in te schakelen. De wijze van aanmelding is afhankelijk van de indicatie van de cliënt.

1. Extramurale cliënten, zonder behandeling in de indicatie: De AVG kan ingeschakeld worden via AVGpoliZeeland. Er dient contact opgenomen te worden met AVG poli: zie www.avgpolizeeland.nl.

2. Extramurale cliënten, met behandeling in de indicatie: Aanmelding gebeurt door de betrokken gedragsdeskundige, deze overlegt rechtstreeks met de AVG.

3. Cliënten met verblijf zonder behandeling: De AVG kan enkel worden ingeschakeld nadat er een verwijzing heeft plaats gevonden door huisarts of medisch specialist. Bij de aanmelding wordt dan ook altijd naar een verwijsbrief gevraagd. Zonder verwijsbrief kan geen afspraak ingepland worden. Tevens dienen de formulieren aanmelding AVG consult en toestemming opvragen medische gegevens ingevuld te worden. De formulieren dienen samen met de verwijsbrief gestuurd te worden naar consultavg@gors.nl. Vervolgens zal een intake afspraak worden gepland.

4. Cliënten met verblijf en behandeling: De AVG word automatisch direct betrokken bij deze cliënten. Er hoeft geen aparte aanmelding te gebeuren.

Twijfel je over in welke categorie de cliënt valt kun je dit navragen bij het Cliëntenbureau via (0113) 273 333 of clientenbureau@gors.nl.

Over AVG Poli Zeeland

De Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG) van de drie organisaties Arduin, Gors en Zuidwester hebben de handen ineen geslagen en stellen deze expertise beschikbaar binnen 1 poli. De AVG-expertise in Goes en omgeving wordt hiermee laagdrempeliger en toegankelijker. De AVG kent onder andere de specifieke gezondheidsproblemen waar mensen met verstandelijke beperkingen last van kunnen hebben. De AVG weet waar hij/zij op moet letten, herkent snel patronen en problemen en kan zorgvuldig advies geven in begrijpelijke taal. Er is een verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist. De praktijkruimte is in medisch centrum “De Pijlers”, Dusseldorpstraat 3 te Goes. Meer informatie is te vinden op www.AVGPoliZeeland.nl.

Zorgvragers

De AVG Poli Zeeland is er onder andere voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met aanverwante zorgvragen, woonachtig in Zeeland. De AVG is beschikbaar voor patiënten die (nog) van geen enkele organisatie zorg of ondersteuning krijgen of via de eigen organisatie geen AVG zorg ontvangen.

Consult

De AVG is elke dinsdag aanwezig. Een eerste afspraak duurt 60 minuten, vervolgafspraken duren vaak 15 tot 30 minuten. Tijdens de afspraak worden de klachten besproken en er vindt zo nodig lichamelijk onderzoek plaats. Er wordt (waar mogelijk) een diagnose gesteld en dit wordt schriftelijk vastgelegd. Uw eigen huisarts en/of verwijzend medisch specialist ontvangt hierover, net als u, een brief.

Folder

Bekijk hier de folder van AVG Poli Zeeland.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ