Gors mensgerichte ondersteuning

Plannen voor nieuwbouw Beethovenlaan in Goes

Een vijftal jaren kijken omwonenden aan tegen een leegstaand pand; Beethovenlaan 10. Door een teruglopende behoefte aan de 24-uurs zorg aan kinderen met een beperking is deze zorg destijds gestopt. Ons voornemen is het huidige gebouw te vervangen door nieuwbouw. De plannen hiervoor zijn voorbereid om ingediend te worden bij de Gemeente.

In gesprek met…

Voordat deze bestemming kan worden gerealiseerd, dienen de officiële procedures te worden doorlopen. Er is dan ook nog niets definitief besloten; de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht van Gors gaan zich er nog over buigen. Ook is er op 1 maart a.s. een gesprek met de direct omwonenden.

32 nieuwe appartementen

Als het plan doorgaat, zal de nieuwbouw bestaan uit een begane grond en 1 etage met in totaal 32 appartementen. De bedoeling is dat die in het najaar van 2019 gereed zijn. De woningen zijn in de toekomst bedoeld voor mensen die nu nog woonbegeleiding krijgen op andere Gors-locaties, aangevuld met mensen die momenteel op de wachtlijst staan. Dit zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er zal overleg plaatsvinden met cliënten en hun netwerk over de eventuele nieuwe woonplek.

Meer informatie volgt als er meer duidelijkheid is over onze plannen.

Reacties zijn gesloten.

  • RT @LFBGoes: Geef je snel op, er zijn nog plekjes! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈@Gorsnl @StichtingArduin @_zuidwester @philadelphiaNL @LFBNederland… ,
  • RT @hersenz: In zijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt Jos Berends ontremming in allerlei vo… ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ