Gors mensgerichte ondersteuning

Gors sluit aan bij landelijk samenwerkingsverband Hersenz

Sinds 1-1-2018 zijn we officieel aangesloten bij Hersenz. Hersenz is een behandeltraject voor mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel (NAH) na de revalidatiefase. Dit gebeurt in groepen van ongeveer 6 personen. De kern van de behandelingen is het leren om te gaan met de gevolgen van het letsel. Bijvoorbeeld bij het vormgeven van het nieuwe leven en de blijvende gevolgen zoals vermoeidheid, concentratie- en geheugenstoornissen.

Groeimodel
De voorbereidingen voor het aanbieden van Hersenz-programma zijn in volle gang en we streven ernaar om medio april ’18 te starten met de groepen in Goes. Een groeimodel met de intentie om vervolgens ook in Walcheren, Zeeuws Vlaanderen en Schouwen-Duiveland te starten.

Behandeldoelen
Hersenz is een samenwerkingsverband van dertien zorgorganisaties. Het doel van de Hersenz-dagbehandeling is onder andere te versterken in zelfredzaamheid, resocialisatie en maatschappelijke participatie. Er wordt gewerkt vanuit multidisciplinaire expertise, met inzet van behandelaren en agogische begeleiders. Er wordt gewerkt volgens een modulair programma met vaste, herkenbare volgorde waarin therapieën en omringende activiteiten én verdere opvang met rust en ontspanningsmomenten zijn opgenomen.

Ervaring & ambitie
De afgelopen drie jaar boden we al een vergelijkbaar behandelprogramma in Activiteitencentrum Oosterschelde (Goes) en De Onderneming (Vlissingen). De ervaringen bij betrokkenen zijn zeer positief. Daarnaast hebben we ruime ervaring bij thuisbegeleiding/thuisbehandeling, begeleiding bij wonen (intramuraal), dagbesteding en arbeidsre-integratie voor mensen met hersenletsel. Onze ambitie is NAH-specialist zijn in de regio Zeeland.

Wilt u meer informatie over Hersenz? Kijk dan op www.hersenz.nl of neem contact met ons op via clientenbureau@gors.nl en (0113) 273 333.

Reacties zijn gesloten.

  • Op zoek naar een nieuwe uitdaging? We zoeken een unitmanager! ,
  • Sinds 1 januari 2018 zijn we officieel aangesloten bij Hersenz! Bekijk onze website voor meer informatie,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2018
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ