Gors mensgerichte ondersteuning

Cliënten Gors

Over Gors

Welkom bij Gors, mensgerichte ondersteuning. Aan huis en op diverse locaties in Zeeland bieden wij zorg en ondersteuning bij wonen, werken, dagactiviteiten, leren en vrijetijdsbestedingen aan meer dan 800 kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Zo kunnen zij een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. Cliënten kunnen volop participeren, zo bestaat één Centrale CliëntenRaad (CCR) die alle cliënten vertegenwoordigt. Daarnaast zijn per subregio cliëntenraden actief waarin gezamenlijke belangen worden besproken. Binnen Gors bieden gemotiveerde, betrokken en kleurrijke mensen zorg en ondersteuning aan kleurrijke mensen, als zij er om vragen. Onze medewerkers stimuleren de zelfredzaamheid. De mens staat daarbij altijd centraal.

Overhandiging zorgrobot Puck de zeehond op Populierenstraat

Presentatie nieuwe reisgids vakantiereizen

Begeleid Werken wordt Reïntegratie Zeeland

Paro de Zeehond Reïntegratie Zeeland nieuw

Reacties zijn gesloten.

  • Bij zijn vertrek vroeg Jaap Hulstein om een gift voor Amecet. Vandaag mocht hij het totaalbedrag overhandigen. ,
  • Deze week in de aanbieding bij Jikkemiene: perenclafoutis met bokkenpootjes. Lekker! ,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl

Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2015
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ