Gors mensgerichte ondersteuning

Cliënten Gors

Over Gors

Welkom bij Gors, mensgerichte ondersteuning. Aan huis en op diverse locaties in Zeeland bieden wij zorg en ondersteuning bij wonen, werken, dagactiviteiten, leren en vrijetijdsbestedingen aan meer dan 800 kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Zo kunnen zij een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. Cliënten kunnen volop participeren, zo bestaat één Centrale CliëntenRaad (CCR) die alle cliënten vertegenwoordigt. Daarnaast zijn per subregio cliëntenraden actief waarin gezamenlijke belangen worden besproken. Binnen Gors bieden gemotiveerde, betrokken en kleurrijke mensen zorg en ondersteuning aan kleurrijke mensen, als zij er om vragen. Onze medewerkers stimuleren de zelfredzaamheid. De mens staat daarbij altijd centraal.

Gesprekken gaande over toekomst De Annewas

De nieuwe Gors-film, bekijk ‘m hier

Nieuwe bewoners betrekken “De Hoogte”

27-Annewas Gorsfilm-thuisbegeleiding

Reacties zijn gesloten.

  • Vijfsterrenkoffietentje in Zierikzee … via @deKanttekenaar namens @Gorsnl bedankt voor je mooie kanttekening!,
  • Onze laatste nieuwsbrief @Gorsnl gemist? Bekijk 'm via en schrijf ook in!,
Zoeken
Centraal Kantoor
Postadres

Bezoekadres

Telefoon
Fax
E-mail

Postbus 2160
4460 MD Goes
Stationspark 24
4462 DZ Goes
(0113) 273 333
(0113) 273 330
info@gors.nl
Nederland onbeperkt
Berichten | Disclaimer | Beheer | RSIN 813302808 | Copyrights© 2016
Gors, mensgerichte ondersteuning | Webdesign: CONCEPTERIJ